Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Pre nego što postanete korisnik veb-sajta doktorpilar.com molimo vas da pročitate našu politiku privatnosti.

Veb-sajt doktorpilar.com (u daljem tekstu „Sajt“), koji je u vlasništvu firme Ovotaris d.o.o. Pančevo, ceni privatnost svih korisnika Sajta i posvećen je obezbeđivanju sigurnosti prikupljenih informacija o korisnicima u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Molimo Vas pročitajte je u potpunosti pre korišćenja Sajta ili davanja ličnih informacija, jer pružajući nam informacije na Sajtu, smatramo da razumete i pristajete na uslove ove Politike privatnosti. Sajt zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Ukoliko je izmena značajnija, npr. ukoliko bitno utiče na vaša prava ili menja pravila korišćenja podataka, blagovremeno ćemo vas obavestiti putem e-maila.

PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I NJIHOVO KORIŠĆENJE

Lični podaci koje prikupljamo od korisnika namenjeni su analizi poseta Sajtu i dobijanju informacija o interesovanjima korisnika. Ovo nam pre svega služi kako bismo mogli da personalizujemo Sajt sa preporukama o proizvodima ili informacijama za koje verujemo da vam mogu biti od interesa, a na osnovu vaših prethodnih interakcija, pretraživanja, reakcija na online reklame, ali i informacija koje ste nam dali ili informacija o vama koje smo dobili od Trećeg lica.

Kroz interakciju sa Sajtom, možemo prikupiti podatke o vama na dva načina:

1.Aktivno prikupljanje podataka

Podrazumeva aktivno slanje podataka kada se logujete kao član na Sajt, učestvujete u anketama ili promocijama, koristite naše alate, odgovarate na naše incijative ili nas direktno kontaktirate. U zavisnosti od vašeg izbora, možete nam slati lične podatke, kao što su: ime i prezime, e-mail adresa, poštanska adresa, broj telefona, datum rođenja, datum termina porođaja, datum rođenja deteta, ime i prezime deteta, pol deteta. U zavisnosi od toga u kojoj aktivnosti na Sajtu učestvujete, možda ćete davati i dodatne informacije uključujući zdravstvene podatke. Lični podaci će se koristiti samo na način koji je u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni ili za koju ste vi kao naš korisnik dali saglasnost, odnosno u skladu sa Ustavom Republike Srbije, važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima. Ukoliko želite da tražite pristup ličnim podacima, njihovu ispravku, dopunu ili brisanje, možete nas kontaktirati na e-mail adresu doktorpilar@gmail.com.

2.Pasivno prikupljanje podataka

Podrazumeva prikupljanje informacija o tome kako koristite Sajt putem web log fajlova, kolačića, internet tagova, trekovanja piksela i sličnih tehnologija. Kada pristupate Sajtu preko desktop računara, tableta ili mobilnih uređaja, možemo prikupljati određene informacije kao što su tip i verzija pretraživača, IP adresa, podaci o lokaciji i identifikator uređaja. Obavezujemo se da vaši podaci prikupljeni na ovaj način neće prikazivati, davati, iznajmljivati niti prodavati Trećim licima, niti biti objavljivani ili na bilo koji način zloupotrebljeni.

Sve podatke o vama prikupljamo isključivo iz dva razloga:

  1. Zato što želimo da odredimo koja su vaša interesovanja, kako bismo mogli da vam pružamo ciljane informacije i reklame, bilo direktno, bilo preko naših marketinških partnera (na Sajtu, putem e-maila ili newslettera i dr).
  2. Kako bismo mogli da kreiramo statističke izveštaje, koji su isključivo u anonimnoj formi.

SIGURNOST LIČNIH PODATAKA

Obavezujemo se da ćemo čuvati poverljivost vaših ličnih podataka, odnosno, činiti sve što je u našoj mogućnosti da podatke koje koristimo čuvamo u bezbednim uslovima tako što će biti skladišteni u računarskom sistemu, zaštićeni šifrom, kome pristup imaju samo zaposleni. Jedine okolnosti deljenja vaših ličnih podataka su sledeće:

  • Naši zaposleni, kao i autorizovani nezavisni ugovarači (u daljem tekstu „Osoblje“) mogu imati pristup vašim ličnim podacima. Ovaj pristup je isključivo u svrhu našeg poslovanja, a ne u njihovu ličnu svrhu. Osoblje pristupa ovim podacima i koristi ih u skladu sa našim instrukcijama, i pod obavezom čuvanja tajnosti i bezbednosti podataka.
  • Pre nego što poverimo vaše lične podatke Trećem licu za njihove poslovne potrebe (kao što je npr. anketa), najpre ćemo zatražiti vašu saglasnost,  putem e-maila ili na drugi način. Iako, bez vašeg prethodnog odobrenja, ne ustupamo vaše identifikacione podatke Trećem licu, ipak on može doći do vaših podataka indirektno. Na primer, sa advertajzerom možemo dogovarati targetiranje određene grupe ljudi sa određenim reklamnim sadržajima (na primer, advertajzer nam može tražiti da roditeljima male dece pošaljemo određene informacije o proizvodima za bezbednost dece, za koji oni mogu biti posebno zainteresovani. Ukoliko posetilac odluči da odgovori na ovakvu ciljanu reklamu, advertajzer može zaključiti da je taj posetilac član ciljne grupe kojoj je reklamna informacija poslata).
  • Ukoliko Sajt bude prelazio u novo vlasništvo, možemo ustupiti vaše lične podatke novom vlasniku isključivo pod uslovima definisanim odredbama ove Politike privatnosti.

Ukoliko u nekom trenutku budemo u obavezi da otkrijemo sakupljene podatke Trećem licu, na osnovu sudske odluke i u skladu sa zakonom, o tome ćete biti blagovremeno obavešteni, osim ukoliko nalog suda ne sadrži oznaku tajnosti odnosno zabranu obaveštenja korisnika.