fbpx

Koji je princip kreiranja tekstova o zdravlju?

Kod sebe i kod drugih najviše cenim iskrenost, pravičnost i tačnost, te zato želim da u istom duhu svoje znanje i iskustvo iz oblasti medicine podelim javno kroz svoje tekstove. Nadam se da ću na ovaj način bar malo doprineti promociji proverljivih, istinitih i relevantnih sadržaja iz oblasti zdravlja. 

„Radi kako treba ili nemoj raditi uopšte“ je jedan od meni važnih životnih principa koji sa maksimalnom posvećenošću potrebnom svakom uspešnom poslu predstavljaju moje osnovne „postulate“ kada pripremam tekstove.

dr Pilar Svetlana piše za vas
dr Pilar Svetlana piše za vas

Koji je cilj i metodologija kreiranja tekstova o zdravlju?

Cilj koji želim da postignem kreiranjem tekstova iz oblasti medicine jeste edukacija, pre svega o prevenciji.

Kada biram temu i kreiram svaki tekst, on prolazi kroz filter sledećih pitanja koja mi omogućuju da objavim realno koristan, aktuelan, proverljiv, istinit i relevantan sadržaj:

 • Da li za tematiku teksta u lekarskoj ordinaciji nema dovoljno vremena?
  Iskustvo iz ordinacije mi govori da se veoma često dešava da za vreme posete lekaru nema mnogo vremena za neka dodatna objašnjenja i korisne savete koji bi pacijentima olakšali život.
 • Kako smanjiti brigu za zdravlje vezano za odabranu temu teksta?
  Važno mi je da podelim znanje o o tome kako adekvatno zbrinuti najbanalnije stvari, da skrenem pažnju na to šta je važno u datoj situaciji, i šta je to zbog čega treba da se potraži pomoć lekara.
 • Kako naglasiti preventivni aspekt odabrane tematike?
  Želim da tekstovima koje pišem utičem na preventivni aspekt posmatranja zdravlja. Važno je da se razmišlja o zdravlju pre razboljevanja, kao i da se na vreme prepozna problem, ali na način koji je medicinski ispravan.
 • Kako u tekstu pokazati da on nije zasnovan na spornim i neproverenim informacijama?
  Poznato je da danas na internetu postoji velika količina neproverenih i spornih medicinskih informacija. U takvoj situaciji, nekome ko nije medicinski obrazovan gotovo je nemoguće isfiltrirati tačno od netačnog. Iz tog razloga smatram da je vrlo važno da u svom tekstu jasno iznesem činjenice na osnovu kvalitetnog istraživanja aktuelne tematike, linkovanjem relevantnih izvora, kao i svojim iskustvenim znanjem pedijatra.

Kako izgleda proces kreiranja tekstova o zdravlju?

Proces kreiranja tekstova je sam po sebi veoma složen i ne može biti kratak jer uključuje detaljno istraživanje koje obezbeđuje medicinsku validnost teksta. Isto tako nije moguće brzo prilagoditi medicinski stručan i validan tekst tako da bi bio razumljiv, ali i interesantan čitaocima. 

Proces kreiranja tekstova se sastoji iz tri segmenta: odabir teme, istraživanje teme i obrada teksta. Prvi segment je odabir teme o kojoj će se pisati. Tu se pre svega uzimaju u obzir teme za kojima vlada veliko interesovanje, ali i teme koje su važne sa aspekta edukacije o zdravlju i prevenciji određenih stanja. Drugi segment je istraživanje o odabranoj temi koje je ujedno i najzahtevniji deo posla. Potrebno je biti temeljan i opširan sa obaveznim osvrtom na aktuelne protokole lečenja i relevantna istraživanja. Ovakav pristup obezbeđuje medicinsku validnost tekstu. Treći, poslednji segment je stručna obrada teksta, odnosno, prilagođavanje teksta na način da bi bio razumljiv, ali i interesantan čitaocima.

Koji se izvori koriste za proverene i relevantne informacije o zdravlju?

Za izradu kvalitetnog teksta neophodno je koristiti stručnu literaturu, ali su jednako korisni i strani izvori na internetu kao što su: 

U svojim tekstovima postavljam upravo ove izvore kao linkove, i to do konkretnog sadržaja linkovane literature na koju se pozivam u posmatranom tekstu sa mogućnošću da čitaoci i sami pročitaju i provere date informacije.

Koji su najvažniji saveti za pronalaženje relevantnih, medicinskih tekstova o zdravlju?

Sve prethodno napisano na ovoj stranici bi trebalo da ukaže na ozbiljnost i relevantnost medicinskog sadržaja, kako na ovom blogu tako i na bilo kojoj drugoj veb-lokaciji gde je prikazan proverljiv i istinit medicinski sadržaj.

Podrazumeva se da čitaocima stručni medicinski tekstovi neće baš biti razumljivi, i zato preporučujem da obrate pažnju na autore i na izvore koji su korišćeni u pisanju teksta ukoliko su oni navedeni. Poželjno je da autori popularnih medicinskih tekstova koje čitaoci iz razumljivih razloga više vole da čitaju budu medicinski radnici (lekari, medicinski tehničari, logopedi, psiholozi, itd.), ili barem da je tekst pregledan od strane medicinskog radnika, a da u takvom tekstu jesu korišćeni neki od gore navedenih izvora. Na ovaj način se može izbeći velika većina nekvalitetnog sadržaja koji vrlo često obiluje pogrešnim informacijama.