Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Pre nego što postanete korisnik veb-sajta doktorpilar.com molimo Vas da pročitate naše uslove korišćenja.

Veb-sajt doktorpilar.com (u daljem tekstu „Sajt“)  zadržava pravo da navedene uslove i pravila menja i dopunjava. Pristupom, korišćenjem i registrovanjem na ovaj Sajt, newlsetter ili bilo koju drugu uslugu, podrazumeva se pristanak na uslove korišćenja definisane ovim dokumentom.

Sadržaj na Sajtu (u daljem tekstu „Sadržaj“) namenjen je odraslim osobama i to isključivo radi opšteg informisanja. Pod Sadržajem se podrazumevaju: tekstovi, informacije, preporuke, saveti, fotografije, grafike, audio i video sadržaji i ostali materijali. Sadržaj Sajta kreira tim stručnjaka koji čine lekari i zdravstveni saradnici, ali isti nije namenjen kao medicinski savet, niti se može koristiti kao zamena za pregled, dijagnozu i lečenje od strane lekara. Savetujemo da uvek potražite pomoć lekara kada je u pitanju bilo kakav zdravstveni problem, kao i pre započinjanja bilo kakve terapije. Takođe, Sadržaj Sajta podrazumeva da ne postoji pravna obaveza davanja profesionalnih usluga i saveta, zdravstvenih niti bilo kakvih drugih.

Sajt ne garantuje da povremeno u njegovom Sadržaju neće dolaziti do grešaka, ali svakako će biti uložen maksimalan napor da se na njemu nađu tačni i aktuelni podaci. Vaša je lična odgovornost da procenite tačnost, potpunost i korisnost Sadržaja prikazanog na Sajtu. Takođe, Sajt ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu u vezi sa pristupom, korišćenjem i nemogućnosti korišćenja Sajta, kao i zbog bilo kakve greške/nepotpunosti/netačnosti ili pogrešne interpretacije Sadržaja na Sajtu. Ukoliko smatrate da je bilo koji deo Sadržaja na Sajtu neispravan ili netačan, molimo vas da nas kontaktirate putem e-maila na adresu doktorpilar@gmail.com.

Na Sajtu se mogu naći veze tj. linkovi ka drugim Internet stranicama koje održavaju druge firme/osobe, a služe isključivo kao pogodnost za korisnike i nisu u domenu naše odgovornosti.  Ukoliko pristupate bilo kom drugom sajtu saglasni ste da je on nezavisan od Sajta i da nemamo kontrolu nad njegovim sadržajem niti prihvatamo odgovornost za sadržaj ili korišćenje takvog sajta.

Sajt zadržava pravo na kompletan Sadržaj prikazan na njemu, kao i pravo da isti menja i dopunjava. Prenošenje celokupnih tekstova, njegovih delova kao i drugog sadržaja koji se nalazi na stranicama Sajta dozvoljeno je samo uz uslov navođenja izvora i linkovanja ka istom, odnosno ako se ne ukloni ili vizuelno ne naruši oznaka autorskog prava ili zaštitni znak ili druge oznake prava vlasništva koji su prikazani ili su u vezi sa Sadržajem. Prenošenje Sadržaja od strane korisnika suprotno iznetim pravilima ili njegova zlopotreba u bilo kom smislu smatra se nelegalnom i podleže pravnoj regulativi.

Svi zaštitni znaci, žigovi, logo-i, dizajnerska rešenja i URL-ovi korišćeni na ovom Sajtu, bilo da su registrovani ili nisu, u vlasništvu su Sajta ili Trećih lica i nije dozvoljeno njihovo korišćenje ili prikazivanje bez naše prethodne pismene saglasnosti.

Materijal koji je preuzet sa Interneta, a koji je korišćen u izradi Sajta, smatra se javno dostupnim, ukoliko nije drugačije navedeno. U slučaju povrede autorskih prava, ista je učinjena nenamerno. Nakon prilaganja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa Sajta.

Korisnik ima isključivu odgovornost za sve šifre koje su u vezi sa njegovim ličnim nalogom na Sajtu, da prati sve aktivnosti u okviru svog naloga i pretpostavlja punu odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju pod sopstvenim nalogom.

Odgovorni ste za to da Vaš računar ispunjava sve potrebne tehničke uslove za korišćenje Sajta. Takođe ste saglasni sa time da ne možemo i ne garantujemo da bilo koji materijal preuzet sa Sajta neće biti zaražen, imati viruse i/ili kod destruktivne prirode. Vi ste odgovorni za sprovođenje neophodnih antivirusnih i drugih sigurnosnih provera.

U bilo kom momentu Sajt ili bilo koji njegov deo može biti izmenjen, prekinut, suspendovan privremeno ili stalno bez prethodnog obaveštavanja korisnika.